Bielsko-Biała

    INFO: +48 603 980 347

 

WYSZUKAJ NA STRONIE:

RD625
Przemiennik cyfrowy
HYTERA DMR
RD625
Przemiennik cyfrowy
HYTERA DMR
RD625
Przemiennik cyfrowy
HYTERA DMR

RD625
Przemiennik cyfrowy

RD625 to cyfrowy repeater zaprojektowany specjalnie do zapewnienia niezawodnej łączności radiowej w budynkach i tunelach. RD625 został zaprojektowany zgodnie ze stan- dardem cyfrowej łączności radiowej Digital Mobile Radio (DMR) opracowanym przez ETSI i może być używany w trybie cyfrowym lub w analogowym

 

 

Główne cechy:

 

  • Elastyczność sieci IP

Przemieniki DMR Hytera mogą być pomiędzy sobą połączone za pośrednictwem protokołu IP. Umożliwia to stworzenie rozległych sieci łączności. Przy użyciu funkcji roamingu, radiotelefony mogą korzystać w sieci radiowej z usługi transmisji mowy i danych niezależnie od obszarów zasięgu radiowego.

 

  • Połączenie z centralami abonenckimi VoIP

Repeater RD625 umożliwia powiązanie dostępnych sieci telefonicznych VoIP z siecią radiową DMR. Dzięki temu użytkownicy sieci radiowej DMR mogą prowadzićrozmowy półdupleksowe z użytkownikami sieci telefonicznej. Użytkownicy sieci telefonicznej mogą wykonywać połączenia indywidualne lub połączenia grupowe do sieci radiowej.

 

  • Praca w trybie analogowym i cyfrowym oraz automatyczne przełączanie 

Przemiennik RD625 może pracować w trybie analogowym oraz w trybie cyfrowym i jest w pełni kompatybilny z obecnie stosowanymi systemami analogowymi.

Urządzenie w zależności od typu sygnału odbiornika może się automatycznie prze- łączać pomiędzy trybem cyfrowym, a analogowym, zapewniając łatwą migrację z trybu analogowego na cyfrowy.

 

  • Automatyczne przełączanie AC/DC

Zintegrowany w RD625 zasilacz sieciowy automatycznie wybiera pomiędzy zasilaniem prądem stałym, a prądem zmiennym. Po podłączeniu przemiennika  do zasilania sieciowego oraz dodatkowo do niezależnego źródła napięcia stałego

(np. akumulator) zwiększa to bezpieczeństwo systemu. W przypadku awarii zasilania AC RD625 automatycznie przełącza się na drugie źródło zasilania nie przerywając pracy.