Bielsko-Biała

    INFO: +48 603 980 347

 

WYSZUKAJ NA STRONIE:

TM600
Radiotelefon analogowy przewoźny
HYT

TM600
Radiotelefon analogowy przewoźny

Radiotelefony analogowy HYT TM-610

Wydajne i łatwe w obsłudze radiotelefony samochodowe TM-600 i TM-610 są natychmiast gotowe do pracy i zapewniają niezawodną komunikację, konieczną do wydajnej pracy zespołów mobilnych. Dzięki 8 segmentowemu wyświetlaczowi numerycznemu TM-600 może aktualnie wybrany kanał. Ponadto diody informują o wyszukiwaniu kanałów i mocy nadawczej. Duży 15 segmentowy wyświetlacz LCD radiotelefonu TM-610 informuje o kanałach lub strefach oraz numerach telefonów i innych funkcjach. Klawiatura i wyświetlacz są podświetlane, dzięki czemu zagwarantowana jest dobra widoczność nawet w nocy.

 

 

 

Funckje

Automatic Number Identification (ANI)

Po odebraniu sygnału HDC2400TM lub HDC1200 na wyświetlaczu pokazywane jest oznaczenie lub nazwisko wywołującego. Oprogramowanie systemowe radiotelefonu obsługuje selektywną listę wywołań z maksymalnie 128 wpisami (128 w przypadku TM-610, 8 w przypadku TM-600).

 

128 kanałów i dynamiczna funkcja „Regrouping” (TM-610)

Oferowane przez radiotelefon TM-610 tzw. funkcja „Zoning” i 128 kanałów umożliwiają elastyczną organizację grup roboczych. Do każdego kanału i do każdej strefy można przypisać dowolną nazwę użytkownika, co pozwala na łatwą identyfikację. Funkcja dynamicznego regrupowania (Regrouping) zapewnia maksymalną elastyczność przy zmieniających się uwarunkowaniach pracy grupowej.

 

Pozostałe funkcje

Blokowanie i odblokowanie (Stun/Kill & Revive) 

- 6 lub 4 (TM-610 / TM-600) programowalne przyciski podświetlane zapewniają szybki dostęp do ważnych funkcji

Włączanie kluczykiem pojazdu, wyłączenie sterowane czasowo

- Możliwa emisja dźwięku przez zewnętrzny głośnik

- Wyszukiwanie kanałów (Channel Scan) (TM-600), obejmuje między innymi wyszukiwanie kanału priorytetowego, wybór kanału priorytetowego oraz usuwanie zakłóconego kanału

- Różnorodne możliwości skanowania (TM-610): skanowanie jedno- i wielostrefowe, dodawanie i usuwanie kanałów, usuwanie kanałów zakłócających oraz wybór kanału priorytetowego

- CTCSS / CDCSS

- Funkcja wywoływania DTMF pozwala na stosowanie różnych metod wywoływania, np. wybór nazwiska, wybór automatyczny, ponowne wybieranie numeru oraz wybór ręczny

- Programowanie przy użyciu komputera

- UST (User Selectable Tone): wybór kodu CTCSS / CDCSS zaprogramowanym przyciskiem funkcyjnym

- Samotny pracownik (Lone Worker)

- Dual Home Channels (TM-610), Single Home Channel (TM-600)

- Auto Transpond

- Ograniczenie czasu nadawania (Time-out Timer, TOT)

- Blokada zajętych kanałów (Busy Channel Lockout)

- BOT ID/EOT ID

- Off-Hook Decode

- Możliwość wyboru poziomów Squelch

- Frequency Reverse

- Funkcja Talk Around

- Bezprzewodowe kopiowanie ustawień do innego radiotelefonu